KEM KEPIMPINAN PELAJAR KMPP
Kursus Kepimpinan Pelajar KMPP baru sahaja selesai, kursus yang berobjektifkan melahirkan kepimpinan gemilang sepatutnya berlangsung pada semester 1 telah diadakan di Putra Brasmana Hotel. Sepanjang kursus semua pemimpin pelajar di didedahkan dengan kemahiran seperti mengurus majlis,pengucapan umum,protokol, adat seorang pemimpin dan mengurus kertas kerja projek. Saya telah berkongsi pengalaman dengan mereka dari aspek kepimpinan, iaitu dari aspek akademik,sahsiah,teknik berfikir dan mengawal emosi.
Di akhir kursus, pelajar diberi tugasan untuk melaksanakan majlis penutup bengkel kepimpinan tersebut. Nampaknya mereka berjaya melaksanakan dengan 90 peratus sempurna, dan ini bermakna usaha para fasilitator membuahkan hasil....
inilah "pemimpin segera" yang diperlukan oleh negara0 Responses